วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การดูแลบำรุงรักษา Air pump

การติดตั้งและดูแลบำรุงรักษา เครื่องเติมอากาศ
              เครื่องเติมอากาศนั้นจะมีการทำงานอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบไดอะแฟรม และระบบลูกสูบ ซึ่งการดูแลบำรุงรักษานั้นจะแตกต่างกัน เรามาดูการทำงานและการบำรุงรักษาของทั้ง 2 ระบบกันดีกว่าระบบไดอะแฟรม (Diaphragm Pump) 


หลักการทำงานเบื้องต้น
เมื่อกระแสไฟไหลผ่านขดลวดที่พันอยู่กับลวดแม่เหล็ก  จะทำให้เกิดพลังแม่เหล็กที่แท่งแม่เหล็กนั้น  แท่งแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ไปทิศทางแรงดูดของแม่เหล็กและแรงผลักระหว่างก้อนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นความถี่เดียวกับกระแสไฟ AC การที่แท่งแม่เหล็กขยับส่งผลให้ระยะห่างระหว่างแผ่นไดอะแฟรมและห้องเสื้อทำให้เกิดการไหลเข้าของอากาศผ่านวาล์วแล้วบีบออกทางช่องลมอย่างสม่ำเสมอ


1.      การติดตั้งของเครื่องเติมอากาศ
            ควรติดตั้งเครื่องเติมอากาศอยู่ในที่ร่มหรือใต้อาคารที่ระบายอากาศได้ดี  ไม่เปียกชื้น
            ควรติดตั้งเครื่องเติมอากาศ สูง กว่าระดับน้ำ  เพื่อป้องกันปัญหาน้ำไหลย้อนกลับเข้าเครื่องเวลาปิดเครื่อง และหรือไฟฟ้าดับทันที
            การติดตั้งเครื่องเติมอากาศควรจะเผื่อระยะสายไฟกับเต้าเสียบไม่ให้ตึงเกินไป หรือ ระยะห้อยของสายไฟมากเกินไป
            เมื่อติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งก่อนใช้งาน   อย่าเสียบปลั๊กหรือสายไฟเปียกชื้น
            ในกรณีที่เพิ่มสายไฟ  ควรตรวจสอบก่อนว่าขนาดเบอร์ของสายไฟใช้ร่วมกันได้หรือไม่
2.      การใช้งานและดูแลบำรุงรักษา   
            เครื่องเติมอากาศถูกออกแบบมาใช้เป่าอากาศ  ห้าม นำไปใช้ในน้ำ หรือ ของเหลว  
            ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 3 เดือน  แผ่นกรองอากาศที่อุดตันเป็นสาเหตุของความร้อนสูงผิดปกติ
            ไม่มีการเสียดทานระหว่างแท่งแม่เหล็กและแผ่นยางไดอะแฟรม  ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันในตัวปั้ม   อากาศที่ออกมาสะอาด
            เครื่องเติมอากาศถูกออกแบบให้อุปกรณืชิ้นส่วนในปั้มทำงานอย่างอิสระ จึงทำให้ง่ายและสะดวกต่อการดูแลและการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด
            อุณหภูมิขณะใช้งานที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง  41 F - 104 F
            การใช้งานในอุณหภูมิที่สูงกว่ากำหนดเป็นสาเหตุให้ปั้มเสียหาย หรือ ลดอายุการใช้งาน  ควรตรวจสอบแผ่นกรองอากาศอุดตัน  หรือ ท่อส่งอากาศอุดตันหรือเปล่า

            กรณีปั้มตกน้ำ หรือ น้ำเข้าเครื่อง  ห้ามแตะ หรือ จับตัวปั้มเด็ดขาด  ควรดึงปลั๊กออกก่อนแล้วค่อยมาซ่อมบำรุง ตรวจเช็ค หรือส่งกลับที่ศูนย์จัดจำหน่ายและบริการระบบลูกสูบ


การติดตั้่งเครื่องเติมอากาศ MEDO สำหรับถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายและอุบัติเหตุ

ข้อควรระวัง การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

 1. อย่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศในที่ที่มีน้ำท่วมขัง
 2. งานด้านไฟฟ้าควรกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่ระบุแผ่นป้ายของตัวเครื่องตรงกับ แนะแสไฟที่ใช้งานจริง
 4. จุดจ่ายไฟควนเป็นระบบที่กันน้ำและมีระบบสายดิน
 5. ถ้าสายไฟชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนทันที
กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนเทั้ง 5 ข้อ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
 • ตรวจสอบใหเ้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่ระบุในแผ่นป้่ายของเครื่องตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานจริง
 • ถ้าพบความเสียหายของตัวสินค้า หรือปลั๊กไฟ ให้ระงับการใช้งานและติดต่อตัวแทน
 • ติดตั้งเครื่องเติมอากาศให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าเครื่องในกรณ๊ทีปิดเครื่องหรือไฟฟ้าดับ
 • ทำความสะอาดแผ่นกรองที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องทุกๆ 3 เดือนหรือมากกว่านั้น

วิธีดูแลแผ่นกรองอากาศ


 1. ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนทำการถอดฝาเครื่อง
 2. ถอดสกูที่ฝาด้านบนและเปิดฝาครอบแผ่นกรองอากาศ
 3. หยิบแผ่นกรองอากาศออกมา
 4. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
 5. นำแผ่กรองอากาศกลับเข้าที่เดิม
 6. ปิดฝาครอบและขันสกรูกลับให้เรียบร้อย

การเลือกสถานที่ติดตั้ง

 • ควรติดตั้งให้ใกล้กับถึงบำบัดน้ำเสียให้มากที่สุด ถ้าติดตั้งห่างเกินไประบบบำบัดอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนืองจากแรงดันอากาศไม่เพียงพอ
 • ติดตั้งในสถานที่ที่ง่ายต่อการดูแล บำรุงรักษา
 • อย่าคิดคั้งเครื่องในพื้นที่ที่ไม่แข็งแรง หรือมีการยุบตัว
 • ติดตั้งให้ห่างจากผนังอาคารอย่างน้อย 30 ซม.
 • ติดตั้งในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นเท่าที่เป็นไปได้
 • ไม่ควรนำสิ่งใดมาปิดหรือครอบเครื่องเติมอากาศ
 • หลิกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก
ความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเฃือกสถานที่ติดตั้ง
 • อย่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศในสถานที่ที่มีน้ำท่วมขัง
 • อย่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศในที่ที่มีความชื่นสูง
เสียงก็เป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่ติดตั้ง
 • อย่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศไกล้ห้องนอนหรือหน้าต่าง เนืองจากเป็นการรบกวนเพราะเครื่องต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน


วิธีการติดตั้ง


 • ควรวางเครื่องบนพื้นที่เป็นคอนกรีต มีความทนทานพอที่จะรับน้ำหนักและแรงสั้นสะเทือนของตัวเครื่อง
 • พื้นคอนกรีตควรอยู่สูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 10 ซ.ม. และมีขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่องเติมอากาศประมาณ 5 ซ.ม.
 • จัดหาปลั๊กไฟแยกเฉพาะสำหรับเครื่องเติมอากาศ
 • งานระบบไฟควรได้รับการดูแลติดตั้งดดยช่างที่มีความชำนาญ
 • กระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้องตรงกับที่ระบุไว้บนเครื่อง
 • จุดจ่ายไฟควรมีระบบป้องกันน้ำ พร้อมทั้งมีระบบสายดิน
 • วางเครื่องเติมอากาศในแนวขนานกับพื้น
 • ใช้ข้อต่อยางอ่อนที่ให้มาสเป็นตัวเชือมระหว่างเครื่องเติมอากาศและท่อที่ติดตั้งไปยังถังบำบัดและรัดด้วยสปริงรัดสาย
 • หลังจากการต่อระบบลมเรียบร้อยให้ตรวยสอบดูว่าข้อต่อยางอ่อนไม่หักงอ
 • ก่อนเปิดเครื่องเติมอากาศให้ตรวจสอบ ระดับน้ำในถังบำบัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีระบบสายดิน
 • ก่อนให้เครื่องเติมอากาศให้มั่นใจว่า ไม่มีลมรั่วจากข้อต่อยาง และท่อต่อลม
 • อาจมีเสียงเครื่องที่เกิดจากการทำงานบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
 • แรงสั่นสะเทอนจะไม่ส่งผลไปยังถังบำบัดไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น