วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รูปแบบและการติดตั้งปั๊มจุ่มที่ถูกต้อง

รูปแบบและการติดตั้งปั๊มจุ่มที่ถูกต้อง
การเลือกปั๊ม
   1. ต้องแน่ใจว่าปั๊มนั้นมีขนาดและความสามารถถูกต้อง        ถ้าเลือกปั๊มมีขนาดใหญ่เกินไป ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ปั๊มจะสูง
 • การใช้จะไม่ประหยัดเพราะการใช้งานจะไม่มีประสิธิภาพ
 • อัตราการสูบจะสูงทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป
 • ปั๊มอาจดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
 • การสึกหรอในปั๊มจะสูงกว่าปกติ
  เฮดที่ใช้ควรมีเผื่อจากเฮดที่คำนวนได้จากการฝืดของท่อและเฮดรวม + 10%
   
   2. ติดตั้งปั๊มในที่ที่จะเข้าไปบำรุงรักษาได้โดยสะดวก 
 • เมื่อมีการสร้างหรือต่อเติมโครงสร้างอาคารภายหลังการติดตั้งปั๊มแล้ว
  ควรพิจารณาให้มีบริเวณมากพอที่จะเข้าไปบำรุงรักษาหรือถอดรือปั๊มได้อย่างสะดวก
 • ควรมีช่องลอด (manhole) อยู่เหนือตัวปั๊ม
 • ควรมีอุปกรณ์สำหรับต่อและปลดปั๊ม


  ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง
 

การติดตั้งและข้อควรระวัง
        ขอแนะนำว่ารายละเอียดต่อไปนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีทันทีเมื่อได้รับปั๊มมาติดตั้ง
 • รุ่น, เฮด, อัตรการสูบ, ความเร็วรอบ, แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)
  ความถี่ของกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตามมราปรากฏบนฉลาก (nameplate) ควรตรงกับใบซื้อ
 • ความเสียหายหรือรอยบุบสลายรวมทั้งความสั่นคลอนหรือหลุดหลวมในระหว่างการขนส่ง
 • อุปกรณ์ประกอบที่มากับปั๊มจะต้องครบถ้วน
   
ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงกัรายการที่ระบุในใบสั่งซื้อจะต้องแจ้งบริษัทตัวแทนทันที

New website : https://www.airpumpcenter.supply/16737816/submersible-pump-ปั๊มแช่
Website : http://www.airpumpcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539728911&Ntype=29

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น