วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การติดตั้งปั๊มจุ่มที่ถูกต้อง

การติดตั้งปั๊มจุ่มที่ถูกต้องการเลือกปั๊ม
1. ต้องแน่ใจว่าปั๊มนั้นมีขนาดและความสามารถถูกต้อง
ถ้าเลือกปั๊มขนาดใหญ่เกินไป ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้
- ค่าใช้จ่ายในการใช้ปั๊มจะสูง
- การใช้จะไม่ ประหยัดเพราะการใช้งานจะไม่มีประสิทธิภาพ
- อัตราการสูบจะสูง ทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป
- ปั๊มอาจจะดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
- การสึกหรอในปั๊มจะสูงกว่าปกติ
*เฮดที่ใช้ควรมีการเผื่อจากเฮดที่คำนวนได้จากการฝีดของท่อและเฮดรวม + 10%

2. ติดตั้งปั๊มในที่ที่จะเข้าไปบำรุงรักษาได้โดยสะดวก
- เมื่อมีการสร้างหรือต่อเติมโครงสร้างอาคารภายหลังการติดตั้งปั๊มแล้ว
ควรพิจารณาให้มีบริเวณมากพอที่จะเข้าไปบำรุงรักษา หรือถอดรื้อปั๊มได้อย่างสะดวก
- ควรมีช่องลอด (manhole) อยู่เหนือตัวปั๊ม
- ควรมีอุปกรณ์สำหรับต่อและปลดปั๊มตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง

การติดตั้งและข้อควรระวัง
ขอแนะนำว่ารายละเอียดต่อไปนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีทันทีเมื่อได้รับปั๊มมาติดตั้ง
- รุ่น , เฮด , อัตราการสูบ , ความเร็วรอบ , แรงเคลื่อนไฟฟ้า(Voltage)
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตามปรากฏบนฉลาก (nameplate) ควรตรงกับใบซื้อ
- ความเสียหายหรือรอยบุบสลายรวมทั้งความสั่นคลอนหรือหลุดหลวมในระหว่างการขนส่ง
- อุปกรณ์ประกอบที่มากับปั๊มจะต้องครบถ้วน
*ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงกับรายการที่ระบุในใบสั่งซื้อจะต้องแจ้งบริษัทตัวแทนทันที

New website : https://www.airpumpcenter.supply/16737816/submersible-pump-ปั๊มแช่
Website : http://www.airpumpcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539728911&Ntype=29

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น