วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การติดตั้งและบำรุงรักษาปั๊มน้ำ Ebara

การติดตั้งและบำรุงรักษาปั๊มน้ำ Ebara

การวางแผนการติดตั้ง


1. ระยะดูด
             ระยะดูดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและชนิดของปั๊ม อุณหภูมิของของเหลวและสภาพของท่อ เมื่อมีแผนการติดตั้งปั๊มควรพิจารณาหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้

1. อุณภูมิปกติ, น้ำจืด
ระยะดูดจากระดับน้ำในแหล่งสูบถึงกึ่งกลางปั๊มไมม่เกิน 6 ม.

2. อุณภูมิน้ำสูงกว่าปกติ

        อุณหภูมิน้ำ           ระยะดูด
           20°C                -6 ม.
           40°C                -5 ม.
           60°C                -3 ม.
           70°C                -2 ม.
           80°C                 0 ม.
         100°C               +7 ม.


3. ท่อดูดยาว
ท่อดูดยาวจะทำให้ระยะดูดลดลง เนืองจากความฝืดในท่อจะสูง

4. การสูบของเหลวที่เป็นไอได้
เคมีภัณฑ์และน้ำมันจากถ่านหินกลายเป็นไอระเหยได้ง่ายมาก เมื่อทำการสูบจะต้องให้ของเหลวอยู่สูงกว่าปั๊ม ขอแนะนำให้เลือกใช้ปั๊มและอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้กับของเหลวชนิดนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้หาได้จากบริษัทผู้ผลิตปั๊ม


2. สถานที่ติดตั้ง

1. ติดตั้งปั๊มในที่แห้ง
   การติดตั้งปั๊มในที่ที่มีความชื้นในอากาศสูงจะทำให้แบริงเป็นสนิมได้ง่ายและค่าความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์สั้นลง ดังนั้นจึงควรติดตั้งปั๊มในที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่ร้อน

2. อุณหภูมอตำกว่า  100°C
   เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูง การระบายอากาศรอบๆ มอเตอร์ไม่ดี อุณหภูมิของมอเตอร์สูงและความต้านทานฉนวนของมอเตอร์ลดลงเหล้านี้อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งปั๊มในพื้นที่ที่ มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและควรห่างไกลจากความร้อน เช่นจากหม้อน้ำ

3. ควรติดตั้งที่ที่มีพื้นที่กว้างพอสำหรับการถอดปั๊มเพื่อตรวจสอบ
   พื้นที่คับแคบทำให้การถอดและการตรวจเช็คปั๊มลำบาก จะทำให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาและจะเกิดการเบื่อหน่ายวึ่งอาจทำให้เกิดการละเลยเว้นการตรวจบำรุงประจำปี อันมีผลให้อายุของปั๊มสั้นลง ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าสถานที่รอบๆปั๊มรวมถึง ข้างบนเหนือปั๊มต้องกว้างพอสำหรับ
การตรวจสอบบำรุงรักษา

4. การติดตั้งภายในร่ม
   มอเตอร์สำหรับงานปั๊มทั่วๆไปโดยปกติแล้วจะออกแบบสำหรับการใช้งานในร่ม ถ้าจำเป็นต้องใช้งานกลางแจ้ง จำเป็นจะต้องมีที่บังกันฝนให้ และที่กำบังต้องใหญ่พอเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความร้อนที่แผ่ออกจากมอเตอร์เอง ถ้าเอามอเตอร์ไปใช้กลางแจ้งดดยไม่มีที่กำบังค่าความต้านทานของฉนวนของขดลวดจะเสียหาย จะเป็นสนิมภายใน และอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอื่นๆได้

5. ฐานรองปั๊มต้องดูดซับกันสั่นสะเทือนได้
  และควรใช้ข้อต่อเพลาชนิดหยุ่นตัวได้  การใช้ฐานหรือแท่นปั๊มรองรับจะทำให้อาการสะเทอนถ่ายทอดไปสู่พื้นหรืออาคคาร น้องลง เมื่อจะเลือกใช้ฐานรองปั๊มชนิดดูดซับความสั่นสะเทือน ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง และควรใช้แพคกิ้งยางรองรับจุดสำคัญๆ ด้วย 3. ท่อดูด
      การติดตั้งท่อดูดไม่ถูกต้องอาจทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น จึงต้องระวังในหัวข้อต่อไปนี้

1. ท่อดูดต้องสั้นที่สุดและให้มีความคดหรือข้องอน้อยที่สุด
   ถ้าท่อดูดยาวหรือมีข้องอหรือคดมาก ความต้านทานในท่ออาจมากกว่าความสามารถของปั๊มได้ ดังนั้น ท่อควรสั้นที่สุดและมีข้องอให้น้อยที่สุด อีกประการหนึ่งยิ่งมีข้อต่อข้องอมาก โอกาสที่อากาศรั่วจะยิ่งมีมากขึ้น

2. จะต้องแน่ใจว่าท่อดูดจะไม่มีส่วนโค้งขึ้นจนเกินกะเปาะอากาศ
   กะเปาะอากาศในส่วนโค้งขึ้นของท่อ จะทำให้่น้ำไหลไม่เต็มท่อ และปั๊มไม่อาจทำงานได้

3. การติดตั้งควรคำนึงถึงพื้นที่สำหรับการรือท่อดูดด้วย
   หากปั๊มไท่ทำงาน สาเหตุหนึ่งก็คือ ฟุตวาล์วรั่ว ก็จำเป็นต้องถอดท่อดูดขึ้นมาตรวจเช็ค ถ้ามีพื้นที่กว้างพอการทำงานก็จะสะดวก ดังนั้นเมื่อจะทำการติดตั้งปั๊มน้ำควรวางแผนเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับตรวจเช็คท่อดูดด้วย

New website : https://www.airpumpcenter.supply/16771590/ebara
Website : http://www.airpumpcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539734240ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น