วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Submersible Aerator "GSD" AR Series

Submersible Aerator "GSD" AR Series

   ข้อควรทราบในการติดตั้ง

1. การติดตั้งการยึดชุด Setter ทั้งสองด้าน กับพื้นบ่อให้เรียบร้อย โดยหลักการติดตั้งตัว Setter เพื่อเป็นตัวล๊อคปั๊มไม่ให้เคลื่อนที่เมื่อปั๊มทำงาน และ อีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นอุปกรณ์สวมใส่ท่อประคองตำแหน่งของปั๊ม (Guide Tubes) ในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งแบบ (With Auto Setter)
2. การติดตั้งชุด (Air Suction Pipe) โดยท่อนี้ด้านล่างยึดติดกับทางเข้าอากาศของตัวปั๊ม ซึ่งมีหน้าแปลนเป็นจุดเชื่อมต่อกับท่อนำอากาศ Guide Pipe ส่วนด้านบนจะเชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมปริมาณอากาศ และอุปกรณ์เก็บเสียง (Silence)
3. การติดตั้งโซ่ และสายไฟฟ้า ให้เรียบร้อย
4. การติดตั้งเกจ์ (Pressure Gate) ด้านทางดูดอากาศเสมอ เพื่อสังเกตจุดทำงาน และปริมาณอากาศที่เข้าสู่ตัวปั๊มอาทิเช่น ปั๊มเกิดการอุดตันปริมาณอากาศไม่สามารถเข้าไปผสมกับอากาศได้ และก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความผิดปกติได้เช่นกัน
5. การติดตั้งวาล์ว (Gate Vale) ด้านทางดูดอากาศเสมอ เพื่อควบคุมปริมาณอากาศที่ต้องการ
6. การติดตั้ง With Auto Setter จะมีความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งปั๊มหลังจากที่ได้ติดตั้งปั๊มและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มทำงานเป็นครั้งแรกจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบเสียก่อน มีอยู่บ่อยครั้งที่เสียหายในทันทีที่ทดลองให้ทำงานโดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการติดตั้ง

    ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานพบว่าปั๊มมีการชำรุดเสียหาย ควรที่จะได้ตรวจสอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบทิศทางการหมุน ในกรณีที่ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากการต่อขั้วไฟฟ้าไม่ถูกต้อง กรณีที่หมุนผิดทางสังเกตได้ดังนี้ กรณีแรกปริมาณอากาศจะไม่มีการดูดผ่านท่อนำอากาศและภายใต้พื้นน้ำจะไม่มีการฟุ้งกระจาย กรณีที่สองจะพบว่าการกินกระแสของตัวปั๊มต่ำกว่าปกติ
2. ตรวจสอบการเปิดวาล์ว ท่อดูดอากาศให้เรียบร้อย กรณีที่ติดตั้งวาล์วห่างไกล หรือในตำแหน่งที่สูง
3. ตรวจสอบความสะอาดภายในบ่อ เนื่องจากในการทดลองเดินเครื่องครั้งแรกสิ่งที่ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งคือสิ่งแปลกปลอม เช่น ขยะหรือเศษโลหะต่าง ๆ ไหลเข้าไปติดในปั๊ม ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

Web 1 : https://www.airpumpcenter.supply/16701196/gsd
Web 2 : http://www.airpumpcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539164583&Ntype=18

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น