วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้นของปั๊มเคมี ยี่ห้อ MILTON ROY LMI model G Series

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น
1. ปั๊มทำงานแต่ไม่มีสารเคมีออกมา
• มีอากาศอยู่ในหัวปั๊ม
• แผ่นไดอะแฟรมแตก
• ไม่เติมน้ำมันเกียร์ หรือเติมน้อยเกินไป (จะทำให้เฟืองด้านในเสียหายได้)
• มอเตอร์หมุนผิดทาง (ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านบน)

2. มีน้ำมันรั่วบริเวณจุกเดรนด้านล่างปั๊ม
• Oil seal ชำรุด

3. มีเคมีรั่วบริเวณจุกเดรนด้านล่างปั๊ม
• แผ่นไดอะแฟรมแตก (ให้หยุดปั๊มทันที)

4. มีน้ำมันรั่วบริเวณปุ่มปรับอัตราการสูบจ่าย
• ไม่ได้ล็อคปุ่มปรับ
• ปรับอัตราการจ่ายต่ำากว่า 0%ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น