วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อควรระวัง! ของปั๊มเคมี ยี่ห้อ MILTON ROY LMI model G Series

ข้อควรระวัง
• ก่อนเดินปั๊มทุกครั้งต้องเปิดวาล์วด้านดูดและจ่ายก่อน
• เมื่อปรับอัตราการจ่ายเรียบร้อย ต้องล็อคปุ่มปรับทุกครั้ง
• ไม่ควรปรับอัตราการจ่ายต่ำกว่า 0%
• เมื่อมีสิ่งผิดปกติ เช่น มีเคมีหรือน้ำมันรั่ว ให้หยุดเดินปั๊ม และรีบแจ้งทางตัวแทน เพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊มไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น