วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การบำรุงรักษาปั๊มเคมี ยี่ห้อ MILTON ROY LMI model G Series

การบำรุงรักษาปั๊มเคมี 
• ควรตรวจสอบสภาพทั่วไปของปั๊มเคมีอย่างสม่าเสมอ
• ควรตรวจสอบรอยรั่วตามจุดข้อต่อต่างๆอย่างสม่าเสมอ
• ควรตรวจเช็คหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆที่อาจเสื่อมสภาพได้ ตามการใช้งาน
• ดูแลรักษาความสะอาดตัวเรือนปั๊ม
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น